systemy baz danych dla opornych

To jest na semestrze 3. Jak zdać egzamin, jeśli prowadzi go dr P.M.?

  • umiesz stworzyć tablicę?

CREATE TABLE Prymus
(blibli TEXT,adres TEXT);

  • i umieścić w niej jakąś wartość?

INSERT INTO tablica
(komórka1, komórka2, komórka3)
VALUES (‘zawartość1’, ‘zawartość2’, ‘zawartość3’);

  • albo jakąś zmienić?

UPDATE klient
SET phone = ‘01234567’
WHERE company=’PUW’;

  • i skasować?

DELETE
FROM customer
WHERE country=’P’;

  • a umiesz zrobić porządnego posortowanego SELECTa?

SELECT country, COUNT(country) AS klientowwkraju
FROM customer
GROUP BY country
ORDER BY COUNT(country) DESC;

  • takiego z JOINem?

SELECT i.ino, c.cno, c.company, i.itotal
FROM invoices i
LEFT JOIN customer c ON i.cno = c.cno
WHERE i.itotal = (SELECT MAX(itotal) FROM invoices);

Jeśli umiesz i kumasz, co się dzieje w moich przykładach, to będę wcielonym zdumieniem, jeśli umoczysz egzamin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *