5 thoughts on “-rw-rw-rw-”

  1. Przyjdzie mój lamerrr i wrąbie twoim lamerrrom, o. Póki jest większy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *