5 thoughts on “-rw-rw-rw-”

  1. Przyjdzie mój lamerrr i wrąbie twoim lamerrrom, o. Póki jest większy.

Leave a Reply